Trestadsföretagarna

Som företagare är det inte bara viktigt att driva sitt företag på rätt sätt, platsen där du är verksam är minst lika viktig. Trestad, det vill säga Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg, är en utmärkt plats för att starta och driva företag. Området har ett gott företagsklimat med goda förutsättningar för att både starta och vidareutveckla företag.

Trestad har flera områden för företag

Oavsett vilken typ av företag du vill driva kan du hitta flera attraktiva platser i samtliga städer. Både Trollhättan och Uddevalla har stora köpcenter, varav Torp köpcenter är ett av de största i landet. Samtliga städer har levande stadskärnor som hela tiden utvecklas. Det finns även områden utanför städerna som passar bättre för många verksamheter jämfört med att finnas mitt i staden. Uddevalla har exempelvis Herrestadsområdet till väst och Kuröd till öst. I Trollhättan utgör Stallbacka en otroligt viktig del av näringslivet. Trestad Företag kan även glädja sig åt kommunalförbundet Fyrbodal. Detta kommunalförbund består av samtliga städer i Trestad plus Lysekil, Dalsland och norra Bohuslän. Fyrbodal arbetar bland annat för att skapa ett bättre näringsliv i området, bland annat genom att göra det lättare att kommunicera med kommunen.

Något som samtliga städer inom Trestad satsar på är utbildning. Kompetens är trots allt attraktivt, inte minst för företag. I Uddevalla utvecklas entreprenörer genom yrkeshögskoleutbildningar och program, inte minst genom Högskolecentrum Bohuslän. Högskolan Väst i Trollhättan har i sin tur flera bra utbildningar, inte minst inom områden som teknik, IT och ledarskap. Även Vänersborg satsar hårt på att utveckla näringslivet. Det finns över 3 000 registrerade företag inom kommunen.

Gör det lätt för dig själv

Att starta och driva ett företag är inte lätt. Det finns många saker att ha koll på, från interna aktiviteter som bokföring till externa aktiviteter som marknadsföring och inte minst de värdeskapande aktiviteterna som faktiskt gör någon nytta för dina kunder. Genom Trestad Företag blir det lättare för dig. Du kan få hjälp av personer som vet mer och som har mer erfarenhet. Du kan även hitta fler potentiella kunder, vilket naturligtvis ökar dina chanser att lyckas med din satsning. Gör som tusentals andra före dig och starta ditt företag i Trestad.