Vård

Hyrläkare – vad är det?

En hyrläkare skiljer sig på vissa sätt från en vanlig läkare – inte när det kommer till yrkesroll och arbetsuppgifter men däremot när det kommer till sättet att arbeta på. I stället för en anställning på exempelvis ett sjukhus har en hyrläkare en anställning hos ett bemanningsföretag. Detta kan sedan hyra ut läkaren till olika vårdinstanser – något som är lämpligt vid många olika tillfällen och situationer.

Vad är en hyrläkare?

Att vara hyrläkare kan liknas vid att vara en konsult som olika typer av vårdinrättningar kan hyra in när det finns ett behov. Några vanliga situationer är:

  • När långa vårdköer behöver kortas ner
  • När det behövs extra personal, till exempel under en långdragen rekrytering eller föräldraledighet
  • När en specifik kompetens behövs

För att kunna arbeta som hyrläkare krävs naturligtvis utbildning och legitimation precis som för alla läkare så där finns inga skillnader. Bemanningsföretagen gör alltid grundliga kontroller av dom läkare som anställs, för att uppdragsgivarna ska känna sig trygga och säkra. Bemanningsföretaget fungerar sedan som en slags mellanhand för läkarna och vårdinrättningarna och hjälper till att hitta rätt kompetens till rätt plats när det behövs.

Vilka är skillnaderna?

Den stora skillnaden mellan en hyrläkare och en ”vanlig” läkare är egentligen att den förstnämnda inte har någon fast arbetsplats. Arbetsplatserna varierar beroende på var uppdragen finns, vilket innebär att det här arbetssättet är omväxlande och varierande.

En annan skillnad är att en hyrläkare själv kan bestämma över arbetstider och arbetsmängd på ett sätt som en anställd vanligen inte kan. Läkaren väljer själv sina uppdrag, vilket i praktiken kan ge betydligt mer frihet. Det krävs förstås flexibilitet från läkarens sida men för den som gillar variation och som inte har några problem med att jobba i olika miljöer kan det vara ett bra alternativ.

Ytterligare en skillnad är att det går att tjäna mer pengar på att jobba som hyrläkare. Att jobba som konsult via ett bemanningsföretag ger generellt sett en högre lön än vad en fast anställning gör men påverkas även av andra saker. Ju mer flexibel läkaren är – desto mer pengar finns att tjäna, till exempel genom att välja uppdrag på platser där det finns akuta behov samtidigt som det är svårt att hitta personal. Via bemanningsföretagen finns även möjlighet att jobba i Norge, vilket även det är en faktor som ofta påverkar lönen positivt.