Kontor

Växer ditt företag och är så pass lönsamt att du behöver anställa ytterligare medarbetare? I sådana fall kan vi inte göra annat än att gratulera dig! Detta är precis den tillväxt som många företagare strävar efter. Samtidigt kommer den också med vissa utmaningar. Till exempel behöver du välja mellan att skaffa ett eget kontor eller börja titta på coworking spaces i Trestad.

Detta är ett val som du kanske aldrig tidigare har stått inför. Men valet är viktigt och det måste göras. Allt fler företag som befinner sig i ett relativt tidigt skede väljer att hyra ett coworking space framför att skaffa ett eget kontor. När du fortsätter att läsa denna artikel kommer du förstå varför det är så!

Skillnaderna mellan eget kontor och coworking spaces i Trestad

Fördelarna med coworking spaces i Trestad är att de:

 • kostar mindre än att hyra ett eget kontor
 • ger dig tillgång till andra människor med olika kompetenser utanför ditt företag
 • anordnar sociala evenemang av olika slag
 • låter dig fokusera på din verksamhet istället för att ägna tid och energi åt allt runt omkring
 • erbjuder dig kontorsplatser som är redo att börja använda utan några egentliga förberedelser.

Fördelarna med att istället hyra ett eget kontor är att ett sådant:

 • låter ditt team fokusera mer på företagets övergripande målsättning utan externa störningar
 • gör det svårare för utomstående personer att råka se eller höra affärshemligheter eller annan känslig information
 • erbjuder flexibiliteten att det finns utrymme att växa med ytterligare medarbetare
 • låter dig hyra ut eventuellt extra utrymme till andra företagare
 • gör det lättare att verkligen sätta din prägel på lokalen och stärka varumärket.

Ett coworking space är ofta att föredra

Som vi redan har nämnt är coworking spaces i Trestad det alternativ som är allra hetast. Att hyra en kontorsplats istället för ett helt kontor är en trend som ökar snabbt i popularitet. Intresset för denna lösning är väldigt stort mycket tack vare den stora flexibilitet som det medför att bara hyra en eller ett fåtal plats(er). I slutändan behöver du dock fundera över vilket alternativ som gagnar ditt företag mest!

Kontor

Fram till nyligen var den allmänna uppfattningen att vi skulle uppleva något av en kontorsdöd i huvudstaden. Så har dock inte blivit fallet utan istället letar allt fler företag nu efter lediga lokaler i Stockholm. Detta då vi efter några år av distansarbete i allt högre utsträckning börjar leta oss tillbaka till kontoren. Däremot är det långt ifrån säkert att behovet av en kontorslokal är detsamma idag som igår. Läs vidare så ska vi utveckla detta resonemang!

Sinnesbilden av tråkiga kontorslokaler är ofta felaktig

Som du säkert har märkt är en stor andel av alla nya företag som startas i Sverige idag digitala. Digitaliseringen har gått väldigt snabbt under de senaste åren. Idag är den inte längre att betrakta som en trend utan mer av ett måste. Vår svenska företag måste helt enkelt digitaliseras, oavsett om vi pratar om små och medelstora företag eller betydligt större organisationer.

Bland vissa uppstartsbolag har dock ordet kontor blivit något av ett skällsord. De företag som vill ligga i framkant och stå på barrikaderna för den digitala utvecklingen är nämligen en del i en väldigt banbrytande kultur. De vill se mer frihet och entusiasm på arbetsplatsen och kontoret ses ibland som en instängd och tråkig yta där mer traditionella företag verkar. Sinnesbilden av detta är ett grått och tråkigt kontor med mängder av små bås för de anställda.

Så ser dock inte verkligheten ut i Trestad. Detta kommer du snabbt märka om du ger dig ut och börjar kika på lediga lokaler i Trestad. Moderna kontorslokaler har en helt annan vibe och detta för även med sig flera fördelar för dig som företagare.

Fördelarna med moderna lediga lokaler i Trestad

Fördelarna med att hyra någon av de moderna, lediga lokaler i Trestad som finns att välja bland är att dessa:

 • Hjälper dig att bygga ett effektivt samarbete mellan olika medarbetare och enheter.
 • Motiverar de anställda att göra ett riktigt bra jobb.
 • Ser till att medarbetarna känner sig ansvariga för att “komma till jobbet” varje dag.
 • Underlättar för dig att skapa en stark företagskultur.
 • Ger ditt företag en konkurrensfördel gentemot de konkurrenter som sitter i gamla och instängda kontorslandskap.