Kontor

Växer ditt företag och är så pass lönsamt att du behöver anställa ytterligare medarbetare? I sådana fall kan vi inte göra annat än att gratulera dig! Detta är precis den tillväxt som många företagare strävar efter. Samtidigt kommer den också med vissa utmaningar. Till exempel behöver du välja mellan att skaffa ett eget kontor eller börja titta på coworking spaces i Trestad.

Detta är ett val som du kanske aldrig tidigare har stått inför. Men valet är viktigt och det måste göras. Allt fler företag som befinner sig i ett relativt tidigt skede väljer att hyra ett coworking space framför att skaffa ett eget kontor. När du fortsätter att läsa denna artikel kommer du förstå varför det är så!

Skillnaderna mellan eget kontor och coworking spaces i Trestad

Fördelarna med coworking spaces i Trestad är att de:

 • kostar mindre än att hyra ett eget kontor
 • ger dig tillgång till andra människor med olika kompetenser utanför ditt företag
 • anordnar sociala evenemang av olika slag
 • låter dig fokusera på din verksamhet istället för att ägna tid och energi åt allt runt omkring
 • erbjuder dig kontorsplatser som är redo att börja använda utan några egentliga förberedelser.

Fördelarna med att istället hyra ett eget kontor är att ett sådant:

 • låter ditt team fokusera mer på företagets övergripande målsättning utan externa störningar
 • gör det svårare för utomstående personer att råka se eller höra affärshemligheter eller annan känslig information
 • erbjuder flexibiliteten att det finns utrymme att växa med ytterligare medarbetare
 • låter dig hyra ut eventuellt extra utrymme till andra företagare
 • gör det lättare att verkligen sätta din prägel på lokalen och stärka varumärket.

Ett coworking space är ofta att föredra

Som vi redan har nämnt är coworking spaces i Trestad det alternativ som är allra hetast. Att hyra en kontorsplats istället för ett helt kontor är en trend som ökar snabbt i popularitet. Intresset för denna lösning är väldigt stort mycket tack vare den stora flexibilitet som det medför att bara hyra en eller ett fåtal plats(er). I slutändan behöver du dock fundera över vilket alternativ som gagnar ditt företag mest!

Vård

Hyrläkare – vad är det?

En hyrläkare skiljer sig på vissa sätt från en vanlig läkare – inte när det kommer till yrkesroll och arbetsuppgifter men däremot när det kommer till sättet att arbeta på. I stället för en anställning på exempelvis ett sjukhus har en hyrläkare en anställning hos ett bemanningsföretag. Detta kan sedan hyra ut läkaren till olika vårdinstanser – något som är lämpligt vid många olika tillfällen och situationer.

Vad är en hyrläkare?

Att vara hyrläkare kan liknas vid att vara en konsult som olika typer av vårdinrättningar kan hyra in när det finns ett behov. Några vanliga situationer är:

 • När långa vårdköer behöver kortas ner
 • När det behövs extra personal, till exempel under en långdragen rekrytering eller föräldraledighet
 • När en specifik kompetens behövs

För att kunna arbeta som hyrläkare krävs naturligtvis utbildning och legitimation precis som för alla läkare så där finns inga skillnader. Bemanningsföretagen gör alltid grundliga kontroller av dom läkare som anställs, för att uppdragsgivarna ska känna sig trygga och säkra. Bemanningsföretaget fungerar sedan som en slags mellanhand för läkarna och vårdinrättningarna och hjälper till att hitta rätt kompetens till rätt plats när det behövs.

Vilka är skillnaderna?

Den stora skillnaden mellan en hyrläkare och en ”vanlig” läkare är egentligen att den förstnämnda inte har någon fast arbetsplats. Arbetsplatserna varierar beroende på var uppdragen finns, vilket innebär att det här arbetssättet är omväxlande och varierande.

En annan skillnad är att en hyrläkare själv kan bestämma över arbetstider och arbetsmängd på ett sätt som en anställd vanligen inte kan. Läkaren väljer själv sina uppdrag, vilket i praktiken kan ge betydligt mer frihet. Det krävs förstås flexibilitet från läkarens sida men för den som gillar variation och som inte har några problem med att jobba i olika miljöer kan det vara ett bra alternativ.

Ytterligare en skillnad är att det går att tjäna mer pengar på att jobba som hyrläkare. Att jobba som konsult via ett bemanningsföretag ger generellt sett en högre lön än vad en fast anställning gör men påverkas även av andra saker. Ju mer flexibel läkaren är – desto mer pengar finns att tjäna, till exempel genom att välja uppdrag på platser där det finns akuta behov samtidigt som det är svårt att hitta personal. Via bemanningsföretagen finns även möjlighet att jobba i Norge, vilket även det är en faktor som ofta påverkar lönen positivt.

Kontor

Fram till nyligen var den allmänna uppfattningen att vi skulle uppleva något av en kontorsdöd i huvudstaden. Så har dock inte blivit fallet utan istället letar allt fler företag nu efter lediga lokaler i Stockholm. Detta då vi efter några år av distansarbete i allt högre utsträckning börjar leta oss tillbaka till kontoren. Däremot är det långt ifrån säkert att behovet av en kontorslokal är detsamma idag som igår. Läs vidare så ska vi utveckla detta resonemang!

Sinnesbilden av tråkiga kontorslokaler är ofta felaktig

Som du säkert har märkt är en stor andel av alla nya företag som startas i Sverige idag digitala. Digitaliseringen har gått väldigt snabbt under de senaste åren. Idag är den inte längre att betrakta som en trend utan mer av ett måste. Vår svenska företag måste helt enkelt digitaliseras, oavsett om vi pratar om små och medelstora företag eller betydligt större organisationer.

Bland vissa uppstartsbolag har dock ordet kontor blivit något av ett skällsord. De företag som vill ligga i framkant och stå på barrikaderna för den digitala utvecklingen är nämligen en del i en väldigt banbrytande kultur. De vill se mer frihet och entusiasm på arbetsplatsen och kontoret ses ibland som en instängd och tråkig yta där mer traditionella företag verkar. Sinnesbilden av detta är ett grått och tråkigt kontor med mängder av små bås för de anställda.

Så ser dock inte verkligheten ut i Trestad. Detta kommer du snabbt märka om du ger dig ut och börjar kika på lediga lokaler i Trestad. Moderna kontorslokaler har en helt annan vibe och detta för även med sig flera fördelar för dig som företagare.

Fördelarna med moderna lediga lokaler i Trestad

Fördelarna med att hyra någon av de moderna, lediga lokaler i Trestad som finns att välja bland är att dessa:

 • Hjälper dig att bygga ett effektivt samarbete mellan olika medarbetare och enheter.
 • Motiverar de anställda att göra ett riktigt bra jobb.
 • Ser till att medarbetarna känner sig ansvariga för att “komma till jobbet” varje dag.
 • Underlättar för dig att skapa en stark företagskultur.
 • Ger ditt företag en konkurrensfördel gentemot de konkurrenter som sitter i gamla och instängda kontorslandskap.
Fest

Att bjuda in till kalas är någonting som nog de flesta kan tycka om. Under en kväll står man i centrum och får träffa alla de släktingar och vänner, okända respektive och bekanta som man helst vill umgås med. För att göra festligheterna än mer intressanta kan man välja en festlokal som inte är som alla de festlokaler man varit i under tidigare kalas. Frågan är bara hur man hittar en udda festlokal och vad för typer av ovanliga festlokaler det finns att välja bland. Vi har tagit reda på en hel del olika alternativ för de som vill hitta en udda festlokal att hyra för en fest eller tillställning. Valet är helt och hållet upp till den som ordnar festen, men vi kan rekommendera att man funderar över om inte detta skulle kunna vara någonting värt att tänka på.

 • Festlokal ombord. Varför inte bjuda in till en fest ombord på ett fartyg? Det finns åtskilliga båtar som tar emot fester och konferenser för de som vill ha en unik upplevelse. Huruvida du väljer att hyra festlokal ombord på ett större fartyg, eller på en husbåt med senaste tekniken och välfyllda kylskåp, är till stor del en fråga om vad för kalas du är ute efter. Tänk på att vissa kan ha svårt för vågor. Detta gör att man kanske bör titta på denna typ av festlokal för dagarna med vackert väder och stilla vind.
 • Bergrum och naturliga områden. Att ha sitt kalas inne i ett berg är någonting som få varit med om. Det finns en del personer som tagit fasta på möjligheten att ha sina fester på detta vis, men det är långt ifrån vanligt och därmed någonting som kan få hela festen att bli ett kärt minne.
 • Fest på en bergstopp. När man talar om att hyra festlokal är det sällan man är ute efter naturupplevelser på ett berg. Dock finns en del festlokaler som ligger vid bergsfot eller på toppen. Så även i Sverige. Vill du hitta en festlokal i anslutning till berg och natur, kan du hitta några olika alternativ. Dessa är självklart svårare att hitta än vanliga festlokaler, men det kan var värt mödan.
 • Festlokal på höga tak. Det finns flera olika festlokaler högt upp i byggnader eller kanske till och med upp på taket. Många har kanske varit i en skybar högt upp i ett hotell eller konferensbyggnad, dock kan dessa hyras även för kalas. Den som vill hyra en festlokal uppe bland hustaken kan hitta flera alternativ i större städer. Både i Stockholm och Göteborg finns möjlighet att hyra festlokal högt över stadens gator.

Den som bjuder till en festlokal som är någonting utöver det vanliga, kan vänta sig nyfikenhet och en rolig tillställning. Det är någonting vi hoppas skall infinna sig. Det finns alltid nya möjligheter för den som vill hyra festlokal men det är du och gästerna som gör tillställningen till vad den blir. Är det en planerad och välordnad fest, kommer den vara ett samtalsämne under många år.

 

Fest

Beroende på vad för kalas du vill bjuda in till, är det olika viktigt med mat och dryck. I vissa fall kan det vara enklare plockmat som gäller, medan det i andra fall rör sig om hela middagar. Vad som är bäst just vid din fest, är ingenting man kan svara på i förväg. Det är helt upp till dig att komma fram till. När du bokar festlokal är det bra om du kommit fram till hur du vill göra i och med att olika festlokaler är olika bra just när det kommer till frågor som mat och dryck.

Har ni tänkt er en festlokal med kök, har ni alla möjligheter att få en smidig och enkel servering och tillagning av den mat som skall presenteras för gästerna. Oavsett om det är du själv som tar hand om matlagningen eller om du väljer catering, kan ett kök vara ovärderligt. När man kommer till lokaler med kök, är det viktigt att hitta proppar och annat så man vet att allting fungerar. Om det finns kyl och frys i köket kan dessa vara avslagna vilket gör att planeringen kan fallera. Se därför noga till att kyl och frys sätts igång redan innan ni börjar göra iordning er festlokal. Om ni har tillgång till ett stort kök i er festlokal kanske det finns möjlighet att laga all mat direkt på plats, men i de flesta fall, och kanske framförallt om det kommer stora mängder gäster, kan det behövas att maten lagas på annan ort för att sedan transporteras ut till den festlokal ni hyrt.

Val av meny handlar framförallt om vad för kalas ni är ute efter. Det finns många finare kalas som har såväl buffé som traditionell sittning, men vanligt är att man sitter till bords och sedan har en buffé med efterrätt och kaffe. Fördelen med att ha en buffé även för huvudrätt, är att människor kan röra sig fritt i lokalen och man kan på detta vis få en bra stämning och en inte lika stilla upplevelse. Dessutom finns möjlighet för allergiker eller vegetarianer att plocka mat som fungerar för dessa kostalternativ.

Festlokal ute eller inne

Det är svårt att kalla fester utomhus för ”fest i festlokal” men det innebär inte att man inte kan vistas utomhus. Sommartid är det många som verkligen föredrar att vara i det fria, och hyr man en festlokal som har stor trädgård eller befinner sig i naturområden, kan man komma och gå som man vill. Varför inte sitta ute på kvällen för att sedan börja ta sig in i huset när det skymmer? Oavsett vad man tycker om själv, kan det vara trevligt med öppna fönster och tillgång till bra luft och sommarbris för många av gästerna. Under vackra sommardagar kan man till och med välja att bära ut stolar och bord för att servera mat i gräset utanför den festlokal man hyrt. Valet är helt upp till dig som anordnar festligheterna. Tänk bara på att det är bra om man förvarnar innan gästerna kommer så de vet hur de skall klä sig.

Fest

Vissa tillställningar bjuder på mer än bara mat och umgänge. Dessa två komponenter är i mångt och mycket helt nödvändiga för att man skall få en fest värd namnet, men det kan lyfta upplevelsen en hel del om man väljer att också tänka på vad för underhållning man kan bjuda på. De flesta sorters vanlig underhållning kan genomföras i vilken lokal som helst och kräver inte några förberedelser annat än vad artisten önskar. Dock kan viss underhållning kräva en mängd anpassningar av er festlokal. Bland de olika typerna av underhållning man kan bjuda sina gäster på, har eldföreställningar blivit vanligare.

För några år sedan var det mycket ovanligt med eld i samband med privat fest, men nu för tiden har allt fler öppnat för denna möjlighet. Eldföreställningar är ofta dramatiska och lämnar minnen som man sent kommer att glömma. Detta är kanske en orsak till varför det blivit allt mer populärt? Oavsett hur man känner inför eld som konstform, kan det vara någonting gästerna sätter stort värde på. Dock kan man inte göra detta i alla typer av lokaler. En festlokal i ett litet torp kan vara detsamma som att elda upp huset direkt. Dock finns en mängd lokaler var en eldföreställning kan fungera utmärkt! Vissa restauranger erbjuder eldföreställningar inomhus och har man möjlighet att boka en festlokal i sten, kan detta vara någonting att tänka på. Skall man ha cirkusrelaterad underhållning eller jonglering kan det krävas takhöjd för att föreställningen inte skall resultera i nederlag. Tänk på detta vid bokning av festlokal så ni kan få den underhållning som önskas och inte begränsas av lokalens utrymme.

Musik och sena fester

Tycker ni om att dansa och att lyssna till hög musik? I så fall kan det vara bra att välja en festlokal som inte ligger allt för nära grannarna. Det finns många grannar som tycker att festen skall vara över tidigt. Om du/ni inte skulle höra till skaran som helst vill att kalaset tar slut innan läggdags, kan det vara på sin plats att kontrollera möjligheten till en sen fest med den som hyr ut festlokal till kalaset. Många festlokaler är en lång väg från bostäder, men det är inte alltid så är fallet. Om man vill känna sig helt säker på att man kan väsnas i lugn och ro bör man därför både fråga personen som hyr ut festlokal, men även tänka själv utifrån hur det ser ut i närheten av festlokalen. Är det mycket hus direkt bredvid den festlokal ni är intresserade av, kan det finnas värde i att verkligen tänka både en och två gånger.

Om det är rymd eller kontor runtomkring er festlokal kan man dock räkna med att få höras sent. Är det ordentliga högtalare och mycket ljud det gäller, bör även din/er festlokal ha el som inte brister när det kopplas friskt. Kanske är det bra att välja en annan lokal om man inte kan hitta någon som anpassats för att spela musik.